Pokoj STANDARD – pokoj kuchařky

pro 2 osoby
Každý bohatší řemeslník si mohl dovolit pomocný personál. Mezi elitu pomocného personálu patřily kuchařky, které si mohla dovolit jen bohatá rodina. Pasíř Prokop patřil k zámožným občanům Tábora, vlastnil rozsáhlý nemovitý majetek a byl značně podnikavý. Kuchařka v domě mohla bydlet právě v těchto prostorách, blízko kuchyně, která se nacházela v zadní části domu (nyní schodiště). Potraviny nakupovala na trhu, který se pravidelně konal na nedalekém Žižkově náměstí. K uchování potravin sloužily sklepy, které se v domě dochovaly do současnosti.
 
Při rekonstrukci penzionu jsme se snažili maximálně zachovat historickou dispozici a původní „náladu“ pokoje pro služebnou. Najdete zde proto malé okno s původními rozměry, které vede do Střelnické ulice. Pokoj je určen zejména pro jednotlivce nebo hosty méně náročné na prostor. Příjemná koupelna a romantika podkroví jistě uspokojí ty návštěvníky města, kteří dávají přednost „art de vivre“. :-)