SOUTĚŽ - Vyhrajte zajímavé produkty s Konstanz

Pravidla soutěže „Vyhrajte zajímavé produkty s Konstanz“

1. Soutěž organizuje společnost Kostnický dům s.r.o. se sídlem Kremličkova 986/1, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 04385861. Účast v soutěži je zdarma a není podmíněna nákupem zboží či služeb od Kostnického domu.

2. Soutěž trvá od 30. 7. 2019 do 30. 9. 2019. Soutěží se o malé dárky z naší kavárny. Výherce zveřejníme každé pondělí na Facebook stránce Kostnický dům Tábor (https://www.facebook.com/kostnicky/).

3. Zájemce o účast v soutěži musí být aktivní uživatel Facebooku a musí na něm tedy mít osobní profil a být fanouškem Facebook stránky Kostnický dům Tábor.

4. Soutěž je založena na zveřejnění komentáře pod soutěžním příspěvkem. Jediné co musí soutěžící udělat, je napsat správnou odpověď na hádanku. Zveřejněním komentáře pod příspěvkem se uživatel stává soutěžícím.

5. Výhercem se stane uživatel, který bude vylosován ze všech komentářů pod soutěžním příspěvkem a to každé pondělí až do 30. 9. 2019. V komentáři musí být uvedena správná odpověď.

6. Výherce musí splňovat všechna kritéria uvedená výše.

7. Výherce bude o výhře vyrozuměn do komentářů pod soutěžním příspěvkem, kde bude vyzván k zaslání svých kontaktních údajů.

8. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

9. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

10. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

11. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na facebookových stránkách Kostnický dům Tábor v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje společnosti Kostnický dům souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení soutěže. Účastník soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor soutěže odstranil závadný stav. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci a zpracovávat osobní údaje lze pouze se souhlasem subjektu údajů. Účastník soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti Kostnický dům. V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li soutěž ještě ukončena.

12. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na internetových stránkách https://www.facebook.com/kostnicky/)

13. Soutěžící registrací do soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

14. Soutěž organizuje společnost Kostnický dům z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com.
      

V Táboře dne 29. 07. 2019 Kostnický dům s.r.o.